Main menu
European Public Law Organization
Address:
EPLO Athens Premises

European Public Law Organization
16, Achaiou St.,Kolonaki,10675 Athens.Greece
2 Polygnotou and Dioskouron St., Plaka, 10555 Athens. Greece

Sounion Premise

64th Km, Athens-Sounion Ave., Legraina,19500 Greece

Tel. +30211 311 0671
Fax. +30 22920 68913
info@eplo.int